Video

Un bel di vedremo (Madama Butterfly - Puccini)


Song to the Moon


Ain't it a Pretty Night (Susannah - Floyd)


Robert, toi que j'aime


Der bescheidene Schäfer


Und gestern hat er mir Rosen gebracht


Hat dich die Liebe berührt


What Good Would The Moon Be?


Zing! Went the Strings of My Heart


Ach, jaký žal!...Ten lásky sen (Marenka’s Aria)


Porgi, amor (Le Nozze di Figaro - Mozart)


E Susanna non vien...Dove sono (Le Nozze di Figaro - Mozart)